Akreditace školy v programu ERAMUS 2021-2027

Číslo akreditace: 2022-1-CZ01-KA120-SCH-000105570

Naší škole se, jako jedné z mála škol v České republice, podařilo získat velice cennou akreditaci Erasmus. Díky akreditaci může škola každý rok žádat o peníze z fondů EU, které budou využity jednak pro mobility žáků do zahraničí, jednak pro vzdělávání pedagogů.

Pro získání akreditace bylo nutné sestavit dlouhodobý plán vzdělávání žáků a cíle, jichž bude v následujících pěti letech dosaženo.

Naše škola má stanoveny následující čtyři cíle:

  1. Internacionalizace školy a jazyková vybavenost žáků. Věříme, že cestování rozšiřuje obzory. Našim dětem otevíráme Evropu, seznamujeme je se spolužáky z dalších zemí a rozvíjíme jejich schopnost komunikovat v angličtině tím nejlepším možným způsobem – praktickým užíváním jazyka.
  2. Rozvoj měkkých dovedností u žáků. Mezi tzv. měkké kompetence řadíme mj. schopnost spolupráce, kreativitu, flexibilitu, samostatnost, celoživotní učení, zvládání zátěže, orientaci v informacích….. tedy dovednosti, jejichž rozvoj napomáhá člověku vést kvalitní a spokojený život. Zkušenost nám ukazuje, že outdoorová práce v mezinárodním prostředí napomáhá rozvoji těchto kompetencí vysokou měrou.
  3. Enviromentalizace školy. Vedeme žáky k tomu, že každý z nás svým způsobem života může chránit přírodu a životní prostředí a že tato ochrana je důležitá. V České republice klimatické změny zatím příliš cítit nejsou, považujeme však za důležité, aby děti hovořily o těchto problémech se svými vrstevníky ze zemí, které již zasaženy jsou, a v důsledku toho pečovaly o svůj vlastní kraj.
  4. Podpora uvědomění významu demokracie. V dnešní nelehké době je mimořádně důležité, aby děti chápaly význam demokracie a učily se demokratickému myšlení a jednání. Pro dosažení tohoto cíle mj. učíme žáky rozpoznávat dezinformace a umět se jim bránit. Při aktivitách, do nichž jsou zapojeni žáci z různých zemí EU, se tento cíl naplňuje s velkým efektem.

Naše partnerské školy pro školní rok 2022/2023 jsou:

  1. Szkola Podstawowa, Olkusz, Polsko
  2. Sunnadals School, Karlskrona, Švédsko
  3. CEIP ES PUIG, Lloseta, Španělsko

Během školního roku vycestuje na týdenní pobyt 22 žáků a ve Stráži nad Nisou přivítáme 22 zahraničních hostů.

Získání akreditace potvrzuje náš status moderní vzdělávací instituce, která své žáky připravuje na život v 21. století.

ERASMUS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..