Mezioborová spolupráce u Okresního soudu v Liberci v řízeních ve věcech péče o nezletilé dítě

Od 1. 4. 2023 se Okresní soud v Liberci přidal k dalším soudům po celé ČR, které uplatňují v řízeních péče o nezletilé děti princip mezioborové (interdisciplinární) spolupráce. V této souvislosti je používáno také označení „cochemská praxe“. Od září 2022 dochází k pravidelnému setkávání interdisciplinární skupiny na Okresním soudu v Liberci složené z různých profesí, kdy každá profese má v systému své jasné místo a úkol.

Jedním z mnoha důvodů, proč se Okresní soud v Liberci rozhodl k této změně přistoupit je skutečnost, že průběh a délka opatrovnického řízení ovlivňují dopad zátěže na děti. Mnohaletá praxe mezioborové spolupráce prokazuje, že jde o funkční řešení opatrovnických sporů, které je zaměřené na práci s rodiči s cílem naučit je komunikovat na rodičovské úrovni.

Výsledný průběh opatrovnického řízení by měl být nastaven tak, aby účinně chránil a hájil zájem dítěte a pomohl rodičům toto nelehké období překlenout a dospět k dohodě.  Pro každé dítě je rozpad vztahu rodičů nebo jejich následný konflikt velkou zátěží a ohrožením jeho existence, jak v materiální, tak především v psycho-sociální rovině.  Proto je velkým přínosem, že se do mezioborové spolupráce u Okresního soudu v Liberci zapojily orgány sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Liberec a Městského úřadu Frýdlant a Turnov, pro které je zdejší soud místně příslušný. Do spolupráce se podařilo zapojit širokou paletu neziskových organizací a poraden, které tak nabízejí kompletní služby od poradenství a pomoci při sestavování rodičovského plánu, přes mediace až po terapeutickou péči rodičů, ale i dětí a dospívajících. Zapojenými organizacemi jsou: Centrum Protěž, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec, Středisko výchovné péče Frýdlant, Centrum pro rodinu Náruč, Občanské sdružení D.R.A.K., Amina – služby pro rodinu, Centrum pro zdravotně postižené LK a Maják Plus.

V rámci interdisciplinární spolupráce má své neodmyslitelné místo skupinová edukace rodičů, na které účastníci získají informační základ pro řešení porozchodové situace v zájmu jejich dítěte. Pro mnohé je novinkou, ale Centrum Protěž nabízí tuto službu v centru Liberce už od dubna 2022. Během skupinového setkání na nich nestranný odborník předává informace, které účastníkům pomůžou v pochopení rodičovské odpovědnosti a role rodiče a zároveň potřeb dítěte. Edukace rodičů vede ke snížení nutnosti zásahu státu do rodiny. Jedním z nástrojů mezioborové spolupráce je také rodičovský plán, který obsahuje praktické otázky týkající se péče o dítěte a společného výkonu rodičovské odpovědnosti, a i s ním jsou účastníci na edukaci seznámeni.

U Okresního soud v Liberci byla od 1. 4. 2023 zřízena pozice soudního sociálního pracovníka, který poskytuje v rámci opatrovnického řízení rodičům podporu při úpravě porozchodového uspořádání. Tato podpora povede i k celkovému zkrácení opatrovnického řízení.

Cílem nově zahájené mezioborové spolupráce u Okresního soudu v Liberci je vést rodiče ke společné rodičovské odpovědnosti, ke snižování napětí mezi rodiči, k respektu, ke spolupráci a k efektivní komunikaci rodičů a dětí. Všichni členové mezioborové spolupráce pomáhají naplňovat tyto cíle a vyvíjí snahu o snižování negativních dopadů na nezletilé děti.

Článek poskytla

Bc. Dalila Mochalová soudní tajemnice – soudní sociální pracovník Okresní soud v Liberci

Úvodní fotografie: František Šidák, licence Creative Commons

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..