Níže uvedené odpovědi na nejčastější otázky sdílíme ze stránek Poradny pro obce Svazu měst a obcí České republiky (www.poradnaproobce.cz), kterou provozuje společnost KVB advokátní kancelář s.r.o. a děkujeme za velice erudované odpovědi.

Kdo rozhoduje o tom, zda škola zůstane v době stávky otevřena a zachová provoz, či nikoli?

Záleží na rozhodnutí ředitele dané školy a na skutečnosti, kolik zaměstnanců se stávky zúčastní. Zaměstnavateli, tedy řediteli školy, by mělo být odborovou organizací, stávkovým výborem či zaměstnanci, kteří se mají v úmyslu stávky zúčastnit, písemně oznámeno, kdy bude stávka zahájena, její důvody a cíle a počet zaměstnanců, kteří se stávky budou účastnit, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ředitel školy následně posoudí, zda je možné zajistit v daný den vzdělávání či alespoň dozor nad žáky, kteří do školy přijdou, minimálně v omezeném režimu.

Vyjádření ředitelky naší školy najdete přímo na stránkách školy>> přímo na tomto odkazu>>

Má obec coby zřizovatel právo nařídit či naopak zakázat uzavření školy v době stávky?

Zřizovatel nemá právo uzavření školy bránit, ani jej nesmí nařídit. Rozhodnutí bude záležet na posouzení ředitele školy, který bude vycházet z informací o počtu zaměstnanců, kteří se rozhodnou stávky zúčastnit a posoudí, zda lze nechat školu v provozu, nebo alespoň zajistit omezený provoz spočívající v dozoru nad žáky, kteří do školy přijdou, či nikoli a bude muset dojít k přerušení provozu školy.

Může se ředitel školy účastnit stávky?

Je nutné uvést, že ředitel školy zastupuje zaměstnavatele, ale současně je i zaměstnancem, přičemž jakožto zaměstnanec právo účastnit se stávky má. Nicméně by neměl stávku z titulu své funkce organizovat, a nesmí zaměstnance školy k účasti na ní nutit či jim účast naopak zakazovat.

Může ředitel školy zaměstnancům účast na stávce nařídit, nebo ji naopak zakázat? Jak se (ne)účast na stávce posuzuje z hlediska plnění povinností zaměstnance?

Ředitel školy nemá právo bránit účasti zaměstnance na stávce, ani jej k účasti nesmí nutit. O své účasti na stávce rozhoduje každý zaměstnanec sám. Zaměstnavatel může toliko podat návrh na určení nezákonnosti stávky k příslušnému krajskému soudu.

Účast zaměstnance na stávce se posuzuje jako omluvená nepřítomnost v zaměstnání (tedy nelze např. krátit dovolenou jako v případě neomluveně zameškané směny). Za dobu účasti na stávce nepřísluší zaměstnanci plat ani jeho náhrada.

Zaměstnancům, kteří nejsou účastníci stávky, by měl zaměstnavatel výkon práce umožnit. V opačném případě, tedy jestliže v důsledku stávky zaměstnanec, který se jí neúčastní, nebude moci práci konat, bude mu náležet náhrada platu ve výši průměrného výdělku.


Může obec coby zřizovatel školy považovat vyhlášení stávky a následné uzavření školy z tohoto důvodu za porušení povinností ředitele školy?

Účast zaměstnance na stávce je realizací jeho práva a z tohoto důvodu je též omluvenou nepřítomností v práci. Ředitel školy, ani zřizovatel, nemá právo bránit účasti zaměstnance (či ředitele) školy na stávce, ani jej k účasti nesmí nutit. O své účasti na stávce rozhoduje každý zaměstnanec sám. Jestliže tak ředitel rozhodne o uzavření školy z důvodu, že vzhledem k počtu zaměstnanců, kteří se účastní stávky, není schopen zajistit ani omezený provoz školy (např. spočívající v dozoru nad žáky, kteří do školy přijdou), nelze tento jeho postup považovat za porušení nebo neplnění jeho povinností jakožto ředitele školy.

Musí obec zajistit hlídání dětí, když bylo uzavřeno školské zařízení v souvislosti se stávkou?

Obec nemá žádnou povinnost směrem k dětem vyplývající ze zákazu školní výuky, uzavření škol a školských zařízení.

Péči o děti jsou povinni zajistit jejich rodiče, kterým však v případě uzavření školy z důvodu stávky nenáleží ošetřovné z důvodu péče o dítě mladší 10 let, a ani tak z tohoto důvodu nemají nárok na pracovní volno. Zaměstnavatel nicméně může omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci i z jiných důvodů, než stanoví právní předpisy, ať již na základě žádosti zaměstnance, nebo podle kolektivní smlouvy, nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..